Close
MEER weten? 06 20 13 46 50

Workshop “Vitaal veranderen”

Er is altijd verandering, grote dan wel kleine veranderingen. Geplande of ongeplande verandering, plezierige dan wel onplezierige veranderingen. Hoe ga je om met deze verandering, wat heb je nodig deze aan te kunnen of een plek te geven. Vitaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Vitaliteit gaat o.a. over het beschikken van voldoende energie, voldoende mentale […]

Read More