Close
MEER weten? 06 20 13 46 50

Workshop “Vitaal veranderen”

Er is altijd verandering, grote dan wel kleine veranderingen. Geplande of ongeplande verandering, plezierige dan wel onplezierige veranderingen. Hoe ga je om met deze verandering, wat heb je nodig deze aan te kunnen of een plek te geven.

Vitaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Vitaliteit gaat o.a. over het beschikken van voldoende energie, voldoende mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Vitaliteit is een belangrijke bouwsteen om weerbaar en wendbaar om te gaan met verandering.

Workshop “Vitaal veranderen”

Tijdens deze interactieve workshop

  • wordt je je bewust van wat vitaliteit is;
  • welke relatie dit heeft met veranderen;
  • hoe het staat met je eigen vitaliteit;
  • wat het je op gaat leveren om een 1e kleine stap te zetten ten aanzien van de bevordering van je vitaliteit
  • een 1e concrete kleine stap naar meer Vitaliteit

Deze workshop kan zowel voor individuen als voor teams worden gegeven.

Interesse? Laat het weten!